Při nákupu vybraných objektivů a blesků získáte CASHBACK až 6 000 Kč zpět.

Akce probíhá od 13. 2. do 31. 3. 2017

Objektivy

EF 35mm f/2 IS USM

EF 35mm f/2 IS USM

1 500 Kč

EF 50mm f/1,2L USM

EF 50mm f/1,2L USM

4 000 Kč

EF 50mm f/1.4 USM

EF 50mm f/1.4 USM

1 500 Kč

EF 85mm f/1.8 USM

EF 85mm f/1.8 USM

1 500 Kč

 

Blesk

Jak to funguje

Kupte vybraný
produkt Canon

Vyplňte formulář
a nahrajte kopii účtenky

Vyčkejte na
schválení

Získejte své
peníze zpět

Registrace

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená "*".

Osobní informace

Informace o produktu

Jak najít seriové číslo

Nahrát doklad o nákupu:*
NAHRÁT

 

 


Souhlasím s podmínkami akce a nastavením ochrany osobních údajů. Zároveň souhlasím s přijímáním obchodních sdělení společnosti Canon o produktech, událostech a službách.


Kompletní pravidla a podmínky akce naleznete níže.

Akce platí u těchto prodejců

Prodejci
Pravidla a podmínky akce CASHBACK LENS

 1. Akce CASHBACK LENS je určena výhradně pro konečné spotřebitele. Cílem akce je odměnit nové majitele vybraných objektivů a blesků Canon zpětným bonusem (dále jen bonus) za jejich pořízení. Výše bonusu je stanovena dle konkrétních produktů, jejichž seznam naleznete na webových stránkách canon.cz/jarnicashback. Tato akce se nevztahuje na objektiv zakoupený v „KITu“.
 2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akce se vztahuje na produkty zakoupené v době od 13. 2. 2017 do 31. 3. 2017 u vybraných prodejců. Registrace daných nákupů je možná do 14. 4. 2017.
 3. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného produktu u vybraných prodejců jen v České republice. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na canon.cz/jarnicashback. Všechny produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.
 4. Podmínkou účasti je doložení nákupu produktu originálem dokladu o prodeji. Datum nákupu musí být v období od 13. 2. 2017 do 31. 3. 2017 včetně. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Tuto propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí objektivů značky Canon.
 5. Nárokování zpětného bonusu za nákup je možné provést nejpozději do 14. 4. 2017 a je možné jej provést pouze pomocí webové stránky www.canon.cz/jarnicashback vyplněním formuláře a nahráním kopie platné účtenky. Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti nebo nemá přístup k počítači, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.
 6. Platné nároky na zpětný bonus budou vyplaceny do 6 týdnů (42 dnů) od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí webové stránky. Výplata bude provedena bankovním převodem na bankovní účet uvedený ve formuláři. U platby bude uvedena poznámka "CASHBACK" a odesílatelem bude organizátor akce. Výplatu není možné provést v hotovosti, směnit za jiné produkty či služby, provést na účet vedený mimo Českou republiku. Bonus ani jeho výplata nejsou soudně vymahatelné.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus zejména z těchto důvodů:
  1. nákup produktu neproběhl v daném termínu,
  2. nárok byl přijat po 14. 4. 2017,
  3. není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
  4. nárok bonusu není v souladu s pravidly,
  5. formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  6. sériové číslo produktu není platné,
  7. účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu
  8. nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
 8. V případě nárokování výplaty bonusu u více než 2 produktů při registraci nároků na stejnou osobu nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být výplata bonusu provedena i po lhůtě 7 týdnů od data přijetí nároku.
 9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon CZ s.r.o., CreativeDreams s.r.o. a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.
 10. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Canon CZ s.r.o.
 11. Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 27. 1. 2017.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: canon@creativedreams.cz