Canon

Recyklovat fotoaparát se vám vyplatí!

Vyměňte svůj starý digitální fotoaparát za slevu až 8 000 Kč na zrcadlovky Canon!

Získejte zpět až 8 000 Kč při nákupu zrcadlovek Canon jako odměnu za svůj starý digitální fotoaparát

Akce již skončila

Akce trvala od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 u vybraných partnerů. Vrácení fotoaparátů šlo provést u vybraných prodejců, případně zaslat poštou (přepravní službou) na organizátora akce**.

Registrace byla možná do 17. 1. 2016.

Akce platí u těchto prodejců

Pravidla a podmínky akce

 1. Akce Canon Výměna (dále jen akce) je určena výhradně pro konečné spotřebitele. Cílem akce je odměnit nové majitele vybraných zrcadlovek Canon zpětným bonusem, který je podřízen vrácením digitálního kompaktu nebo zrcadlovky jakékoliv značky. Typ zpětného bonusu je stanoven dle konkrétních produktů (bod 3).
 2. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o., Jankovcova 1595, Praha 7. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8. Akce se vztahuje na produkty zakoupené v době od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 u vybraných prodejců. Registrace daných nákupů je možná do 17. 1. 2016. Produkty zakoupené mimo toto období nebudou do akce zařazeny.
 3. Aby se účastník mohl zúčastnit akce, musí si u vybraného prodejce zakoupit jeden z vybraných produktů během období akce a zároveň odevzdat starý digitální fotoaparát, za který získá kód vratky. Tento kód mu vydá prodejce. Digitální fotoaparát lze také zaslat poštou, osobně nebo přepravní společností na adresu organizátora (CreativeDreams s.r.o., Thámova 137/16, Praha 8). V případě zaslání vráceného fotoaparátu na organizátora akce si účastník nemůže nárokovat zůstatkovou hodnotu vráceného fotoaparátů (tzn. CreativeDreams přijímá fotoaparáty nefunkční, s nulovovou hodnotou). Při zaslání produktů je nutné uvádět kontakt, email a telefon. Po přijetí produktu zašle CreativeDreams s.r.o. potvrzující email s kódem vratky.
  Následně musí účastník provést online registraci v období 1. 9. 2015 – 17. 1. 2016 včetně. Kód vratky je nutné zadat při online registraci. Akce se vztahuje pouze na tyto produkty: Canon EOS 7D Mark II – zpětný bonus 4 000 Kč Canon EOS 5D Mark III – zpětný bonus 8 000 Kč. Akce se vztahuje na všechny aktuální kity k daným modelům. Akce se nevztahuje na produkty zakoupené ve velkoobchodech, u distributorů a jiných prodejců, než uvedených na canon.cz/vymena. Všechny zakoupené produkty akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon. Produkty akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro danou akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, poruší pravidla akce. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky. Všechny produkty akce musí být dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Lichtenštejnsku.
 4. Pro nárokování proveďte následující:
  1. Správně vyplňte a odešlete online registrační formulář na adrese www.canon.cz/vymena,
  2. K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení produktu,
  3. Vyplňte kód vratky,
  4. účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud jej účastník nedostane do 24 hodin od odeslání žádosti, měl by se obrátit na organizátora akce na čísle +420 226 203 693.
 5. Po obdržení a ověření žádosti provede společnost CreativeDreams přímou platbu na bankovní účet účastníka. Bude se jednat o částku, která je stanovena v bodě 3. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem. Platné nároky na bonus budou zaslány do 6 týdnů (42 dnů) od data přijetí nároku. Datem přijetí nároku se rozumí datum registrace při nárokování pomocí webové stránky. Zaslání bonusu bude provedeno přes účet u České spořitelny. O odeslání bonusu bude účastník informován emailem. Bonusy nejsou soudně vymahatelné. Organizátor a provozovatel akce nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus zejména z těchto důvodů:
  1. nákup produktu neproběhl v daném termínu,
  2. nárok byl přijat po 17. 1. 2016,
  3. není možné z účtu přečíst nebo ověřit model produktu, prodejce či datum zakoupení,
  4. nárok bonusu není v souladu s pravidly,
  5. formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  6. sériové číslo produktu není platné,
  7. účastník akce nemůže doložit nákup produktu originálem nebo kopií dokladu o nákupu,
  8. nákup produktu nebyl realizován u vybraného prodejce.
  V případě nárokování výplaty bonusu u více než 2 produktů při registraci nároků na stejnou osobu nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být výplata bonusu provedena i po lhůtě 6 týdnů od data přijetí nároku.
 7. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon CZ s.r.o., CreativeDreams s.r.o. a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti Canon CZ s.r.o.
 8. Organizátor i provozovatel akce si vyhrazují právo kdykoli zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto akci bez vzniku jakýchkoli závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění. Dále si vyhrazují právo prověřovat jakékoli nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

V Praze, 31. 8. 2015.

Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8, e-mail: canon@creativedreams.cz